ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Είναι γεγονός ότι στις τάξεις του Γυμνασίου τίθενται τα θεμέλια όλων των μαθημάτων. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι στους περισσότερους μαθητές παρουσιάζονται κενά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιληφθούν τις καινούργιες έννοιες φαινόμενο το οποίο δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα.

 Το φροντιστήριο ΉΛΙΟΣ αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό οργανώνοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές εμπλουτισμένο με διαγωνίσματα, συνεχή επανάληψη και επιμονή ούτως ώστε και οι πιο δύσκολες έννοιες να γίνονται κτήμα των μαθητών.