Γ' Λυκείου

 Αυτό είναι το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου για τις τρεις τις 3 ομάδες προσανατολισμού της Γ' Λυκείου που  διαμορφώθηκε με  βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του μαθητών.

 

 Έναρξη μαθημάτων 17,31 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου - Λήξη 15 Μαΐου.

 

 Πέρα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων να σημειωθούν:
 1) Οι τρείς κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων (Νοέμβριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο) τις Κυριακές των εκάστοτε μηνών.
 2) Τα ενισχυτικά μαθήματα που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για όλες τις κατευθύνσεις και αποσκοπούν στην  κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή αποριών. Τα μαθήματα αυτά προγραμματίζονται με τον υπεύθυνο καθηγητή κατόπιν  συνεννόησης με το μαθητή και είναι ΔΩΡΕΑΝ.