ΕΠΑ.Λ

 Το φροντιστήριο ΗΛΙΟΣ είναι ειδικευμένο και στο επαγγελματικό λύκειο.

Όλες οι ειδικότητες διδάσκονται από ειδικά επιστημονικά καταρτισμένους στον τομέα τους καθηγητές.
Πέρα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων να σημειωθούν:
1) Οι τρείς κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων (Νοέμβριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο) τις Κυριακές των εκάστοτε μηνών.
2) Τα ενισχυτικά μαθήματα που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για όλες τις κατευθύνσεις και αποσκοπούν στην κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή αποριών. Τα μαθήματα αυτά προγραμματίζονται με τον υπεύθυνο καθηγητή κατόπιν συνεννόησης με το μαθητή και είναι ΔΩΡΕΑΝ.