Β' Λυκείου 

Η τάξη της Β' Λυκείου είναι μια κρίσιμη χρονιά στην οποία ο μαθητής πρέπει να ανταπεξέλθει στην ύλη και στις υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους και παράλληλα πρέπει να βάλει τα θεμέλια και να προετοιμαστεί για την κρίσιμη χρονιά της Γ' λυκείου. Το φροντιστήριο δημιούργησε ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο πάνω σε αυτούς τους δυο άξονες.

Πέρα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
1) Οι τρείς κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων (Νοέμβριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο) τις Κυριακές των εκάστοτε μηνών.
2) Τα ενισχυτικά μαθήματα που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για όλες τις κατευθύνσεις και αποσκοπούν στην κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή αποριών. Τα μαθήματα αυτά προγραμματίζονται με τον υπεύθυνο καθηγητή κατόπιν συνεννόησης με το μαθητή και είναι ΔΩΡΕΑΝ.
3) Τα μαθήματα προετοιμασίας για τη Γ΄ λυκείου.

  NEW