Α' Λυκείου

Η τάξη της Α' Λυκείου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σε αυτή μπαίνουν τα θεμέλια και οι βάσεις για την απόκτηση όλων των εφοδίων για την σωστή πορεία των μαθητών στη Β' και τη Γ' λυκείου.

Πέρα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων να σημειωθούν:
1) Οι τρείς κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων (Νοέμβριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο) τις Κυριακές των εκάστοτε μηνών.
2) Τα ενισχυτικά μαθήματα που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για όλες τις κατευθύνσεις και αποσκοπούν στην κάλυψη πιθανών ελλείψεων ή αποριών. Τα μαθήματα αυτά προγραμματίζονται με τον υπεύθυνο καθηγητή κατόπιν συνεννόησης με το μαθητή και είναι ΔΩΡΕΑΝ.