ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  Αγαπητέ μαθητή,

  Η επόμενη σχολική χρονιά είναι η πιο καθοριστική για σένα. Θα αντιμετωπίσεις τις πιο κρίσιμες γραπτές εξετάσεις
  που θα καθορίσουν την εισαγωγή σου στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

   Το φροντιστήριο ξεκινά τα θερινά τμήματα προετοιμασίας με το στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερηςύλης. Τα   τμήματα ξεκινάνε 14 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν 12 Ιουλίου. Ακολουθούν πέντε εβδομάδες διακοπών και επανέναρξη     στις 21 Αυγούστου με το χειμερινό πλέον πρόγραμμα.

  Η λειτουργία του θερινού προγράμματος μαθημάτων διάρκειας τριών (3) εβδομάδων έχει ως σκοπό να καλύψει μέρος της   ύλης στα μαθήματα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο και τη μεγαλύτερη δυσκολία. 

  Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με το πλήρες πρόγραμμα στις 21 Αυγούστου.

  Ακολουθούν οι πίνακες με τα μαθήματα και τις ώρες. 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αρχαία  Άγνωστο                  3 ώρες                  

 

 

Φυσική                                3 ώρες                                           

 

 

Μαθηματικά                       5 ώρες               

 

Ν. Γλώσσα                             2 ώρες                          

 

Ν. Γλώσσα                           2 ώρες                                        

 

Ν. Γλώσσα                          2 ώρες                                      

Ιστορία                                  2 ώρες             

 

Χημεία                                 2 ώρες                                      

 

Aν. Εφαρμογών                  2 ώρες                                           

Λατινικά                                2 ώρες             

(προαιρετικά)                           

Μαθηματικά                       5 ώρες 

(προαιρετικά)                           

Σύνολο                             7 ή 9 ώρες                            

 

 

Σύνολο                         7 ή 12 ώρες                                                                         

 

 

Σύνολο                                9 ώρες