Ακολουθούν οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για όλα τα μαθήματα.

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ι 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΟΘ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ