Ακολουθούν οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για όλα τα μαθήματα.

 

ΟΜΑΔΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΟΘ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ