Ακολουθούν οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για όλα τα μαθήματα.

 

ΟΜΑΔΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΟΘ 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ