Το Φροντιστήριο Ήλιος με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και το σεβασμό στους μαθητές, αλλάζει σελίδα στην παρωχημένη παράδοση υλικού. Η νέα σειρά εκδόσεων του Φροντιστηρίου Ήλιος για τα μαθήματα όλων των τάξεων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και διανέμεται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές.